مرجع کامل عدد شناسی

عدد روز تولد

برای به دست آوردن عدد روز تولدتان كافی است اعداد دو رقمی ( به جز 11 و 22 ) را با هم جمع كنید تا به یكی از اعداد 1 تا 9 یا 11 یا 22 برسید. مثلاً اگر كسی در روز بیست و یكم یكی از ماه های سال به دنیا آمده باشد عدد روزتولد او عبارت است از : 3 =1+2=21، یا اگر در روز هیجدهم یكی از
 ماه های سال به دنیا آمده باشد ، داریم :9 = 8+1 = 18 یعنی عدد روز تولد او 9 است. یا اگر در روز نوزدهم به دنیا آمده باشد : 1 =0+1=10=9+1=19 یعنی روز تولد او 1 است. ولی اگر در روز یازدهم یا بیست و دوم یكی از ماه های سال به دنیا آمده باشد همان عدد ،عدد روز تولد اوست.

برای دیدن عدد ماه،سال،سرنوشت و خورشید به ادامه مطلب بروید :

 

عدد ماه تولد

برای به دست آوردن ماه تولد خود باید به مطلب زیر توجه  کنید  :
ژانویه = 1
فوریه = 2
مارس = 3
آوریل = 4
مه  = 5
ژوئن = 6
ژولای = 7
آگوست = 8
سپتامبر = 9
اكتبر = 10
نوامبر = 11
دسامبر= 12

بنابراین اگر شخصی در ماه اكتبر به دنیا آمده باشد عدد ماه تولد او عبارت است از : 1=0+ 1=10= اكتبر . یعنی عدد ماه تولد او 1 است و اگر در ماه نوامبر
به دنیا آمده باشد:2=1+1=11 یعنی عدد ماه تولد او 2 است
.

عدد سال تولد

در مبحث عددشناسی فقط با اعداد یك رقمی 1 تا 9،همچنین اعداد دو رقمی 11،22 و گاهی 33،44 و مشابه آن سروكار داریم. این اعداد را « اعداد رهبر » می نامند. برای تبدیل هرعدد دیگر به این اعداد، ابتدا ارقام آن عدد را با هم جمع می كنیم.
برای مثال، اگر متولد سال 1996 باشید ارقام این عدد را باید باهم جمع كنید.اگر حاصل جمع آنها یكی از اعداد 1،2،3،…،9،11،22،33،… نشد باید دوباره ارقام عدد حاصل را با هم جمع كنید تا بالاخره به یكی از اعداد یك رقمی 1 تا 9 یا دو رقمی 11،22،33،… برسید.
در مثالی كه ذكر شد همانطور كه ملاحظه می شود حاصل جمع برابر است با : 25= 6+9+9+1 پس باید ارقام 2 و 5 را جمع كنیم: 7=5+2 بنابراین عدد سال تولد شما 7 است.
در مثالی دیگر مثلاً اگز در سال 1993 به دنیا آمده باشید آنگاه داریم: 22 = 3+9+9+1 همانطور كه ملاحظه می كنید حاصل آن عدد 22 می شود و چون این عدد جزء اعداد رهبر است دیگر نیازی به ادامه عملیات نیست و عدد سال تولد شما همین عدد 22 است.
مثال های دیگر : اگر كسی در سال 1995 به دنیا آمده باشد برای به دست آوردن عدد سال تولد خود باید بدین ترتیب عمل كند: 6 =4+2=24=5+9+9+1=1995 بنابراین عدد سال تولد او 6 است. اگر متولد سال 1948 باشید آنگاه : 22=8+4+9+1 پس عدد سال تولد شما 22 است.

 

عدد سرنوشت

بعد از آنكه عدد سال تولد، عدد ماه تولد، و عدد روز تولد خود را به دست آوردید باید این سه عدد را با هم جمع كنید تا به یكی از اعداد 1 تا 9 یا عدد 11 یا 22 برسید.مثلاً اگر در روز سی و یكم ماه دسامبر سال 1955 به دنیا آمده باشید عدد سرنوشت شما به این صورت به دست می آید:
6 = 4+2 = 24 = 5+9+9+1 = 1995 = عدد سال تولد
3 = 2+1 = 12 = عدد ماه تولد
4 = 1+3 = 31 = عدد روز تولد
4 =3+1=13=4+3+6= عدد روز تولد+عدد ماه تولد+عدد سال تولد =عدد سرنوشت
بنابراین عدد سرنوشت شما 4 است

عدد علامت خورشیدی

در این مرحله ، برای به دست آوردن عدد علامت خورشیدی خود، باید به جدول زیر توجه كنید . مثلاً اگر كسی در ماه آذر به دنیا آمده باشد عدد علامت خورشیدی او 9 است.

 

1 = حمل (متولد فروردین)
2 = ثور (متولد اردیبهشت)
3 = جوزا (متولد خرداد)
4 = سرطان (متولد تیر)
 5 = اسد (متولد مرداد)
6 = سنبل (متولد شهریور)
7 = میزان (متولد مهر)
8 = عقرب (متولد آبان)
9 = قوس (متولد آذر)
10 = جدی (متولد دی)
11 = دلو (متولد بهمن)
12 = حوت (متولد اسفند)

مطالب داغ

دسته‌ها: طالع بینی

پرشین جوک

دوستان عزیز تمام سعی ما شاد کردن دل شما کاربران عزیز حتی لحظه ای می باشد. پس به مطالب این سایت به صورت طنز نگاه کنید.