” وجدانت را مجبور مكن كه نفهمد آن چه را كه می بیند “.
پلوتارك

” آن قدر بر مال دنیا حریص مباش كه از مفقود شدنش اندوهناك شوی “.
سقراط

” هیچ چیز غرور مرد را مثل شادی زنش ارضاء نمی کند ، چون همیشه آنرا مربوط به خود می داند “.
جونسون

” آنکه در بیراهه قدم بر می دارد آرمان و هدف خویش را گم کرده است “.
ارد بزرگ

” شانس هرگز کافی نیست “.
اندرو ماتیوس

” خرد بر سر جان چون افسری تابنده است و مدارا و مهربانی به قدر همسنگ خرد است “.
بزرگمهر

” مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم می ریزند و از آنها غولی بوجود می آورند که نامش تقدیر است.
جان اولیور هاینز
آدمهای ماندگار به چیزی جز آرمان نمی اندیشند .

 ارد بزرگ
مردمان توانمند در میان جشن و بزم نیستند . آنها در هر دم به آرمانی بزرگتر می اندیشند و برای رسیدن به آن در حال پیکارند .

 ارد بزرگ
پیش نیاز رسیدن به دلیری و بی باکی ، یافتن آرمان و خواسته ای هویدا است . ارد بزرگ
تنها آرمانهای بزرگ است که به ما بینشی فرا دنیوی می دهد . ارد بزرگ
مهم نیست تا چه میزان رشد کرده ایم ، مهم این است که از آرمان هایمان دور نشده باشیم . ارد بزرگ
هدف آدمهای کارآمد ، پیدا نمودن راهی مناسب برای ساختن ایده هاست . ارد بزرگ
آنکه در بیراهه قدم بر می دارد آرمان و هدف خویش را گم کرده است . ارد بزرگ
سفر ، نای روان است برای اندیشه و آرمان بزرگ فردا . ارد بزرگ
به جای خود کم بینی و آرمان گریزی ، پای در راه نهیم که این تنها درمانگر دردهای زندگی ست . ارد بزرگ
اگر آرمان برایمان هویدا باشد ابزار های رسیدن به آن را خیلی زود خواهیم یافت . ارد بزرگ
آرمان ما باید دارای شور و برانگیختگی باشد . انگیزشی که آدمی را به هست و جوشش نیاورد ، خسته کننده است . ارد بزرگ
یادآوری آرمانها ، از بیراهه روی بازمان می دارد . ارد بزرگ

میندیش که دیگران ، تو را به آرمانت خواهند رساند . ارد بزرگ

مطالب داغ


پرشین جوک

دوستان عزیز تمام سعی ما شاد کردن دل شما کاربران عزیز حتی لحظه ای می باشد. پس به مطالب این سایت به صورت طنز نگاه کنید.