روزگاریست دراین کوچه گرفتار توام ، باخبر باش که در حسرت دیدار توام ، گفته بودی که طبیب دل هر بیماری ، پس طبیب دل من باش که بیمار توام .
 

غرور من که زسختی به کوه میمانست ، کمر به کشتن خود بست و خاک پای تو شد ، دلم که به همه بیگانه بود و یار نداشت ، چه دید در تو که اینگونه آشنای تو شد ؟
 
دل ازهمه بریدم وبه دست توسپردم ، به اشک شستشو شدم غمی به دل نبردم .
 

توی حوضچه آبی قلبت هرچندتا ماهی گلی دوست داری بریز ، اما یادت باشه شاه ماهی ، خودتو گم نکنی .
 

گفت عاشقی مرد ، بیا به یادش لحظه ای سکوت کنیم ، گفت اگر بخواهی برای عاشقان سکوت کنیم باید عمری را ساکت باشیم .
 

به آسمان نگاه کن ، دوست داری کدام ستاره مال تو باشه ؟ به اونی که کم نورتره قانع باش ، چون ستاره پرنور مال همست .
قلبی داری به وسعت هفت دریا و بینهایت ، آسمان شاید بهت حق بدم دلت برام تنگ نشه !!!
 

وقتی دلت تنگ شد ، وقتی چشمات تر شد ، وقتی دیگه نبود کسی امید یا یه همنفسی ، بدون که هست اینجا کسی که تو واسش همه کسی .
 
کسی که خیلی دوست داره ، همیشه نگرانته ، به خاطر همین بیشتر از اینکه بگه دوست دارم میگه مواظب خودت باش ، راستی مواظب خودت باش .

بچه ها شوخی شوخی به گنجشکها سنگ می زنن ولی گنجشکها جدی جدی میمیرند . (شت پرستیدم)


پرشین جوک

دوستان عزیز تمام سعی ما شاد کردن دل شما کاربران عزیز حتی لحظه ای می باشد. پس به مطالب این سایت به صورت طنز نگاه کنید.