به گزارش مجله لایف استایل
[ad_1]

تعبیر خواب زندان + تعبیر خواب زندانی شدن خود و زندانی شدن دیگران

تعبیر خواب زندان تعبیر خواب زندانی شدن تعبیر خواب زندانی شدن دیگران تعبیر خواب در زندان تعبیر خواب کامل زندان تعبیر خواب زندانی بودن – اگر در رابطه با زندان خوابی دیده اید حتما این مطلب را مطالعه نمایید.

 

 

عبیر خواب زندان,تعبیر خواب زندانی شدن,تعبیر خواب زندانی شدن دیگران,تعبیر خواب زندانی,تعبیر خواب رفتن به زندان,تعبیر خواب زندان,تعبیر خواب,تعبیر کامل زندانی

 

 

اگر بیرون از زندان باشید تعبیر خواب شما رهائی است از غم و اندوه و گرفتاریهای زندگی و اگر درون زندان باشید تعبیر خلاف این است و گرفتاری است و اشتغال از نوع کارهائی دست و پاگیر و تشویش برانگیز.اگر خود را درون زندان ببینید و ندانید آن زندان کجا است و چه نام دارد خوب نیست و معبران چنین زندانی را به گور تعبیر کرده اند. اما اگر در عالم خواب بدانید که مثلا آن زندان در شهر شما قرار دارد یا نامش فلان است و در فلان شهر و دیار واقع شده نشان زیان و گرفتاری است از همان نوع که گفته شد.

 

 

اگر در خواب دیدید که شما را تحت الحفظ به زندان می برند از اندوه رهائی می یابید و از آن مهمتر وقتی است که در خواب ببینید در زندانی را بگشایند و شما را خلاص کنند یا با دست به بیرون اشاره نمایند. اگر در خواب زندانی را ببینید و زندان بانش را بشناسید خوب است و دیدن چنین زندان بان بشارت نجات از غم و اندوه است. اگر بیمار هستید شفا حاصل می کنید و اگر وامدار باشید دیون خود را می پردازید ولی اگر زندانی ببینید و زندان بان مجهول باشد اندوه درون زندان بودن تشدید می شود.

 

 

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

 

 

اگر زندانی‌های پادشاه را ببینی، یـعـنـی غمگین و ناراحت می‌شوی.  اگر آشنا باشد عاقبت نیکوست غم و اندوه است تعبیر خواب زندان گور و بلاست و آزمایش دوستان و شاد کردن دشمنان

تعبیر خواب به زندان رفتن و سریع بیرون امدن،رسیدن به خداست

 

 

ابن سیرین می‌گوید:

 

 

اگر در خواب ببینی در زندانی هستی که آن را می‌شناسی، تعبیرش اندوه و ضرر و زیان می‌باشد. تعبیر خواب زندان مجهول گور و قبر استتعبیر خواب زندان معروف غم و غصه است

 

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 

 

اگر عفیف و پاکدامن باشی و خودت را در زندان آشنایی ببینی، تعبیرش این است که جاه و بزرگی به دست می‌آوری، ولی اگر عفیف و پاکدامن نباشی یـعـنـی از جهت کارهای دنیا دچار غم و اندوه خواهی شد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در زندان پاهایت در بند می‌باشند، یـعـنـی کار تو بسیار طولانی خواهد شد. اگر ببینی در زندان ناآشنایی هستی، یـعـنـی هلاک می‌شوی (زیرا زندان ناآشنا قبر می‌باشد) اگر ببینی پاسبان‌های شب، لباس تو را درآورده و تو را به زندان انداختند، یـعـنـی افراد «پادشاه» به تو بی‌حرمتی می‌کنند.اگر ببینی لباس زندانی‌ها را پوشیده‌ای، یـعـنـی به خاطر کاری دچار غم و ناراحتی خواهی شد. اگر شخص زندانی در زندان اذان می‌گوید و اقامه نماز کرده، یـعـنـی از زندان خلاص می‌شود.

 

 

تعبیر خواب زندان از دید منوچهر مطیعی

 


تعبیر خواب بیرون از زندان بودن رهایی از غم و غصه است تعبیر خواب درون زندان بودن شروع غم و غصه است تعبیر خواب بودن در زندان نا معلوم خوب نیست و قبر می باشد تعبیر خواب باز شدن در زندان و رهایی شما از زندان بسیار خوب است تعبیر خواب زندانی که زندانبانش را می شناسید رهای از غم است و سلامتی است تعبیر خواب زندانی که زندانبانش را نمی شناسید غم است

 

 

تعبیر خواب زندان از دید لوک اویتنهاو

 


تعبیر خواب زندان بازپروری ، شایعات و غیبت کردن است

 

 

تعبیر خواب زندان از دید حضرت یوسف ع

 


تعبیر خواب زندان ایمنی از پادشاه است

 

 

تعبیر خواب زندان از دید آنلی بیتون

 


تعبیر خواب زندان این است که کارهای شما به ضضر شما تمام می شود تعبیر خواب زندانی شدن راضی نبودن از خانواده است و از دست دادن شغل است تعبیر خواب فرار از زندان غلبه بر مشکلات است تعبیر خواب آزادی از زندان غم و اندوه است

 

گردآوری : لایف استایل

فیلمایرانلایف استایلویدئوحسابداریزیرمیزیخبرتسمه

مطالب داغ


پرشین جوک

دوستان عزیز تمام سعی ما شاد کردن دل شما کاربران عزیز حتی لحظه ای می باشد. پس به مطالب این سایت به صورت طنز نگاه کنید.