به گزارش مجله لایف استایل
[ad_1]

تعبیر خواب سفر و مسافرت تعبیر خواب سفر به جای خوب تعبیر خواب بد – اگر در خواب دیدی که سفر کرده ای و دنبال تعابیر و معانی آن هستید این مطلب را مطالعه نمایید.

 

 

تعبیر خواب سفر و مسافرت,تعبیر خواب سفر به جای خوب,تعبیر خواب بد,تعبیر خواب سفر,نشانه سفر در خواب,تعبیرخواب سفر کاری,تعبیر خواب,تعبیر خواب سفر به جای دور,سفر

 

 

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

 


اگر فردی در خواب ببیند که مسافرت میکند و آنجا بهتر از جای قبلی است تعبیرش این است که حالش نیکو گردد و اگر کسی به مسافرت رفت که بدتر از جای قبلی اش بود تعبیرش این است که حالش بدتر شود.

 


تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

 


اگر بیند که سفر کرد و ندانست که به کجا می رود، دلیل کند که از زن جدا گردد و یااز سرای خود به سرای دیگر رود. اگر به وداع قومی می رفت یا قومی به وداع او آمدند، دلیل است حالش متغیر شود و باز به صلاح آید.
اگر در خواب دید که به دیدار قومی می رود یا قومی به دیدار او آمده است تعبیرش این است که حالش تغییر می کند و نیکو میگردد.

 

همچنین ببینید : تعبیر خواب هواپیما


تعبیر خواب به روایت جابر مغربی

 


اگر کسی در خواب بیند که سفر کرده و با برگ و ساز بود تعبیرش این است که حالش یا کارش نیکو شود یا اگر بر خلاف این باشد تعبیرش تباهی کار و حالش است.

 


تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 

 

تعبیر خواب سفر به معنای دگرگونی و تغبیرات است و اگر فردی در خواب ببیند که سفر میکند به معنای این است که تغییری در زندگی اش پدید می آید.

 

 

گردآوری : لایف استایل

فیلمایرانلایف استایلویدئوحسابداریزیرمیزیخبرتسمه

مطالب داغ


پرشین جوک

دوستان عزیز تمام سعی ما شاد کردن دل شما کاربران عزیز حتی لحظه ای می باشد. پس به مطالب این سایت به صورت طنز نگاه کنید.