به گزارش مجله لایف استایل
[ad_1]

تعبیر خواب بیماری تعبیر خواب بیماری خود و دیگران تعبیر خواب بیماری خانواده تعبیرخواب بهبود یافتن بیمار – اگر خوابی مرتبط با بیمار یا مرضی را مشاهده کردید و به دنبال تعابیر و معانی آن هستید این مطلب را مطالعه کنید.

 

تعبیر خواب بیماری,تعبیر خواب بیماری خود و دیگران,تعبیر خواب بیماری خانواده,تعبیرخواب بهبود یافتن بیمار,تعبیرخواب بیماری واگیردار,تعبیرخواب بیمار,تعبیربیماری

 

 

تعبیر خواب بیماری از دید معبرین اسلامی 

 

 

تعبیر خواب بیماری از دید حضرت امام جعفر صادق ع

 


اگر فردی در خواب دید که بیمار و نالان است تعبیرش این است که از غم و ناراحتی رها میابد.
اگر در خواب دیدی که کسی بیمار و برهنه است به معنای آن است که عمرش کوتاه است.

 

همچنین ببینید : تعبیر خواب بیمارستان

 

تعبی خواب بیماری از دید محمد بن سیرین

 


اگر کسی خواب دید که بیمار است نشانه فساد بود دینش است و گفتارش باعث دور شدن مردم می شود و ممکن است در آن سال از دنیا برود.اگر در خواب دیدی که فردی بیمار سلامتی یافته است به شرط اینکه در خانه نباشد و با کسی حرفی نزند نشانه بیماری سخت و پر خطر اوست ولی اگر با کسی صحب میکرد بیماری اش زود خوب خواهد شد.

 

 

تعبیر خواب بیماری از دید ابراهیم کرمانی

 


اگر در خواب مشاهده کردی که فرد بیماری برهنه است تعبیرش این است که زود میمیرد.

 

 

تعبیر خواب بیماری از دید جابر مغربی

 


اگر فردی در خواب بیماری های گوناگون را مشاهده کرد به معنای کوچک شدن سنتها می باشد.

 

 

تعبیر خواب بیماری از دید منوچهر مطیعی

 


اگر کسی خواب بیماری را مشاهده کرد تعبیرش دروغ و ناپاکی است.اگر در خواب دیدی که بیمار هستی تعبیرش این است که با نزدیکان خود رو راست نیستی.اگر در خواب دیدی که بیمار هستی و در خانه خود نباشی و با کسی صحبت نمیکنی تعبیرش بیماری طولانی است.اگر در خواب دیدی که بیمار هستی و در خانه نیستی و با کسی صحبت میکنی تعبیرش سلامتی است.
اگر در خواب دیدی که بیمار هستی و در خانه خوابیده ای نشانه از رنجی از سمت خانواده دارد.

 

 

تعبیر خواب بیماری از دید معابرین غربی

 

 

تعبیر خواب بیماری از دید لوک اویتنهاو

 


تعبیر خواب بیماری تعبیرش کسب مال و ثروت از راه های نامناسب و خطا است.
تعبیر خواب پشت سر گذاشتن بیماری تعبیرش سلامتی کامل است.

 

 

تعبیر خواب بیماری از دید آنلی بیتون

 


اگر کسی در خواب فرد بیماری را مشاهده کرد تعبیرش این است که کسی از خانواده شما بیمار میشود.اگر در خواب مشاهده کردید بیمار هستید باید بیشتر به سلامتی خود اهمیت دهید.اگر در خواب دیدی که فردی از اعضایخانواده بیمار است تعبیرش این است که یک بیماری محیط خانوادگی شما را پریشان می کند.اگر در خواب بیمار واگیرداری را دیدی به معنای آن است که روحیه شما کم میشود.

 

گردآوری : لایف استایل

فیلمایرانلایف استایلویدئوحسابداریزیرمیزیخبرتسمه

مطالب داغ


پرشین جوک

دوستان عزیز تمام سعی ما شاد کردن دل شما کاربران عزیز حتی لحظه ای می باشد. پس به مطالب این سایت به صورت طنز نگاه کنید.