به گزارش مجله لایف استایل
[ad_1]

تعبیر خواب شنا کردن در دریا استخر و تعبیر خواب غرق شدن در آب

تعبیر خواب شنا کردن تعبیر خواب شنا کردن در دریا تعبیر خواب شنا کردن در استخر تعبیر خواب غرق شدن تعبیر خواب شنا در آب زلال تعبیر خواب غرق شدن در دریا و استخر تعبیر خواب شنا و غرق شدن اگر در خوابی دیده اید که در حال شنا کردن و یا غرق شدن در آبی هستی و به دنبال تعابیر و معانی آن هستید این مطلب را مطالعه نمایید.

 

تعبیر خواب شنا کردن تعبیر خواب شنا کردن در دریا تعبیر خواب شنا کردن در استخر تعبیر خواب غرق شدن تعبیر خواب شنا

 

تعبیر خواب شنا از دید جابر مغربی

 


اگر در خواب دیدی که در حال شنا کردن و غرق شدن هستی تعبیرش این است که در خواسته های دنیوی در حال غرق شدن هستی.اگر در خواب دیدی که در دریا شنا کردی و بیرون آمدی و لباسی را پوشیدی تعبیرش این است که از پادشاهی خلاص میشوی.

 

همچنین ببینید : تعبیر خواب آب استخر و دریا

 

تعبیر خوبا شنا از دید مطیعی تهران

 


اگر در خواب دیدی که در حال شنا در استخری با آب صاف و روشن هستید تعبیرش این است که عمری با نشاط در پیش دارید و کامرا میشوید ولی اگر آب کدر و تاریک بود تعبیرش این است که غم و اندوهی سر راه شما قرار میگیرد.

 

 

تعبیر خواب شنا از دید ابراهیم کرمانی

 


اگر فردی در خواب ببیند که در حال شنا کردن در دریا و یا در حال غرق شدن باشد تعبیرش زندانی ماندن است.اگر فردی در خواب ببیند که در حین شنا بمیرد تعبیرش این است که توسط دشمنانش نابود می شود.

 

تعبیر خواب شنا از دید لوک اویتنهاو

 


اگر در خواب دیدی که در حال شنا کردن هستی تعبیرش زندگی بی دغدغه است.اگر در خواب دیدی که در آب های کدر در حال شنا هستی تعبیرش مانع است.اگر در خواب دیدی که در حال شنا یا غرق شدن یا در حال فرو رفتن در آب هستی تعبیرش بدبختی است.شنا کردن در آب هایی با جریان تند تعبیرش کاری جسورانه است.اگر در خواب دیدی که در حال تماشای شناگرانی هستی تعبیرش تحقق یافتن آرزوها است.

 

تعبیر خواب شنا از دید آنلی بیتون

 


اگر در خواب دیدی که به راحتی شنا میکنی تعبیرش زندگی موفق است.اگر در خواب دیدی که به سختی شنا میکنی تعبیرش ناراضی بودن از زندگی است.اگر در خواب دیدی که با دوستانت در حال شنا هستی تعبیرش محبوبیت بین دیگران است.اگر در خواب دیدی در حال شنا کردن در زیر آب هستی نشانه دلواپسی و نگرانی است.

 

گردآوری : لایف استایل

فیلمایرانلایف استایلویدئوحسابداریزیرمیزیخبرتسمه

مطالب داغ


پرشین جوک

دوستان عزیز تمام سعی ما شاد کردن دل شما کاربران عزیز حتی لحظه ای می باشد. پس به مطالب این سایت به صورت طنز نگاه کنید.