این قدر نگو اگر گذشت کنم کوچک می شوم، اگر با گذشت کسی کوچک می شد، خدا این قدر بزرگ نبود.

همیشه یادمان باشدکه کشتی صداقت دلها را به ساحل می رساند، نه امواج رفاقت.

دکتر شریعتی: آنها فقط از «فهمیدن» تو می‌ترسند. از «تن» تو هر چقدر هم که قوی باشد،ترسی ندارند. از گاو که گنده‌ تر نمی‌شوی، میدوشندت! از خر که قوی‌تر نمی‌شوی، بارت می‌کنند! از اسب که دونده‌ تر نمی‌شوی، سوارت می‌شوند!، اما آنها فقط از «فهمیدن» تو می‌ترسند.
کاش درکتاب زندگی سطری باشیم به یاد ماندنی… نه حاشیه ای از یاد رفتنی.

*از جنگ بدتر هم هست: کسی که چیزی ندارد تا برایش بجنگد.

خداوند امید شجاعان است، نه بهانه ی ترسوها.

در مقابل وزش باد، عده ای دیوار می سازند، بعضی دیگر آسیاب بادی.

ما هیچ وظیفه ای را به اندازه ی وظیفه شاد بودن ناچیز نمی پنداریم.

تجربه مثل شونه ای هست که زمانه وقتی بهت می ده که دیگه کچل شدی.

شاد بودن تنها انتقامی است که می توان از زندگی گرفت. “چگوارا”

عشق را از ماهی بیاموز که چه بی پایان، آب را پر از بوسه های بی پاسخ می کند.

ارزش محبت به استمرار آن است، نه به اندازہ ی آن.

انتخاب با توست ، میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا جان یا بگوئی : خدا به خیر کنه ، صبح شده . .  وین دایر

زندگی یک مشکل نیست که باید حلش کرد بلکه یک هدیه است که باید ازش لذت برد.

مطالب داغ


پرشین جوک

دوستان عزیز تمام سعی ما شاد کردن دل شما کاربران عزیز حتی لحظه ای می باشد. پس به مطالب این سایت به صورت طنز نگاه کنید.