از درد های کوچک است که آدم می نالد

وقتی ضربه سهمگین باشد ، لال می شوی …

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

وسعت زندگي هركس به اندازه ي وسعت انديشه ي اوست.
“نيچه”

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همیشه فکر می کنیم چون گرفتاریم به خدا نمیرسیم ولی در حقیقت چون به خدا نمیرسیم گرفتاریم !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

محبوب ترین فرد کسی است که هم خود با نشاط است

هم به دیگران نشاط میبخشد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

چه ساده بودم که گمان میکردم

به دورم می گردند کسانی که دورم میزدند!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

به خاطر بسپاریم همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است:

آرام، بی صدا، همیشگی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

چه بی رحمانه… تمام آرزوهای کودکی مان را به دار قصاص آویختیم!!

به حکم بزرگ شدنمان

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تو نامحدودی پس نامحدود ببین و نامحدود بیندیش

اما یادت باشه که توان تو محدود به حدودی است که خود ساخته ای

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

وقتی کسی پشت سرت حرف میزنه یعنی دو قدم ازت عقب تره  و تو دو قدم از اون جلوتر

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خدایا..  تقدیر دوست عزیزم را زیبا بنویس تا جز لبخند از او نبینم..

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

کمی عقل سلیم، اندکی اغماض و قدری خوش اخلاقی داشته باشید

آنوقت خواهید دید در این دنیا چقد آسوده و خوشبخت خواهید بود..

سامرست موام

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

غنچه خوشبختی در جای تاریک و بی صدا و گودی پنهان است که بسیار نزدیک به ماست ولی ما کمتر از آنجا می گذریم و آن دل خود ماست.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

با همه چیز در آمیز و با هیچ چیز آمیخته مشو

در انزوا، پاک ماندن نه سخت است ، نه با ارزش

دکتر شریعتی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خداوند بی نهایت است:اما”به قدر نیاز تو”فرود می اید.

“به قدر ارزوی تو “گسترده می شود

و “به قدر ایمان تو”کارگشاست.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آرزوی دراز خدا انسان است

خیال نازک و لطیف و شکننده ی خدا انسان است

و انسان نمی داند !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

میان انسان و شرافت رشته باریكی وجود دارد و اسم آن قول است

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تا چیزی از دست ندهی چیز دیگری بدست نخواهی آورد این یك هنجارهمیشگی است

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بدبختی تنها در باغچه ای كه خودت كاشته ای می روید

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

وقتی کسی نیست که به او فکر کنی به آسمان بیندیش

چون در آنجا همیشه کسی هست که به تو فکر میکند

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دعا بهترین هدیه رایگانی است که می توان

به هر کس داد و پاداش بسیار برد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هرگز این چهار چیز را در زندگیت نشکن:

اعتماد ، قول ، رابطه و قلب

زیرا وقتی این ها می شکنند صدا ندارند !

ولی درد بسیاری دارند

چارلز دیکنز

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همانطور که گل سرخ رو

با خارش دوست داری ؛

دیگران رو هم با عیوب شون

دوست بدار !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دور باش اما نزدیک،

من از نزدیک بودن های دور میترسم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

نه از آغاز چنین رسمی بود و نه فرجام چنین خواهد شد كه كسی جز تو – تو را دریابد . تو در این راه رسیدن به خودت “تنهایی !!!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

در میزان اعمال چیزی سنگین تر از خوش اخلاقی نیست..

پیامبر رحمت (ص)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خاموش باشیم، زیرا در آن زمان است كه صدای نجوای خدا را خواهیم شنید

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

انسان آزاد آفریده شده است اما همیشه در زنجیری است که خود بافته است

ژان ژاک روسو

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همیشه ان کســـی برنده است کـه دل دارد
نه ان کســــی که دل داده است !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مــیان

میــرن

میگـــذرن

روزایِ سختِ زندگـــی..

غـــم ِ شان را مخور !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

گذار جهان هر چه باشد، تو همیشه لبخند بزن تا جهان تو را  خندان نماید. کنفوسیوس

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آنچه را كه می دانید زیر پا نگذارید این تمام عرفان است

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

این روزا آدما قیمت هر چیز رو می دونن , ولی ارزش هر چیز  رو  نمی دونن

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

لبخند بزن بدون انتظار پاسخی از دنیا

و بدان که روزی آنقدر شرمنده می شود که  به جای پاسخ به لبخندهایت

با تمام سازهایت می رقصد

باور کن

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سراب، تنها تشنگان را می‌دواند… سیراب که باشی حقه‌اش از جا تکانت نخواهد داد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یکی زود به ستوه می آید، زود می رنجد، زود می رود، زود بر می گردد… یکی به ستوه نمی آید، نمی رنجد، دیر می رود, برنمی گردد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

از تاریکی نترس، نزدیک‌تر بیا! این دل دریچه‌ای دارد که رو به آفتاب باز می‌شود

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خداوندا مرا از کسانی قرار دِه که دنیاشان را برای دین اشان میفروشند،نه دین اشان را برای دنیاشان-دکتر علی شریعتی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

عشق، هوس محبوب شدن نزد معشوق است.
– زابوتن

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

انسان ها به ناگهان شکسته نمی شوند، این ماییم که دیر به دیر نگاهشان میکنیم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

وقتی می خواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی، ببین چه چیز را از دست دادهای که چنین موفقیتی را به دست آورده ای

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

امواج زندگی را با آغوش باز پذیرا باش، حتی اگر تو را به قعر دریا ببرد…آن ماهی که همیشه بر سطح آب می بینی مرده است…

مطالب داغ


پرشین جوک

دوستان عزیز تمام سعی ما شاد کردن دل شما کاربران عزیز حتی لحظه ای می باشد. پس به مطالب این سایت به صورت طنز نگاه کنید.