ر دایره قسمت اگر باران بلا بارید
عاشق انست که از دایره بیرون نرود.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

انسان توانا وقتی کاری را شروع می کند، دو راه بیشتر برایش وجود ندارد: یا مرگ یا پیروزی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ادمی ساخته افکار خویش است  فردا همان خواهد شد که امروز اندیشیده است

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یادت باشد:   در ذهن خود یک مهر بزرگ “باطل شد” داشته باشی!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

زندگی یعنی نا خواسته به دنیا امدن-مخفیانه گریستن-دیوانه وار عشق ورزیدن -ودر حسرت آنچه كه دل می خواهدومنطتق    نمی پذیردسوختن

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اگر کسی به تو لبخند نمیزند ، علت را در لبان بسته خود جستجو کن . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

در مجلسی که روزنه امیدم سخنرانی میکرد

آرزوهای بر باد رفته ام را به سویش تخم مرغ گندیده پرتاب کردند

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

گاهی خوردن لگدی از پشت ! برداشتن گامی به جلو است . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

گدا شدن به در دوست قصد دیدن اوست

وگرنه نان گدایی که هر گدایی دارد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

رنگین کمان پاداش کسانیست که تا اخرین لحظه زیر باران میمانند

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هستی به تلاش ما پاسخ میدهد نه خواهش ما

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

من در جایی زندگی میکنم که دویدن سهم کسانی است که نمی رسند و رسیدن حق کسانی که نمی دوند (محمد قاضی)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همیشه آخر هر چیز خوب تموم میشه … اگه نشد بدون آخر آن نرسیده … ( چارلی چاپین )

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مرد بزرگ با خوش رویی رد می کند، مرد کوچک با ترش رویی می پذیرد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

در طریق مرد بودن همچو کوه درد باش یا نزن حرفی ز مردی یا حقیقت مرد باش

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اگر دریابی که در وجود هر انسانی روح خداوند نهفته است آیا باز هم حاضر خواهی شد به کسی توهین کنی؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همیشه آرزوهایی که داری یه جا بنویس .
می دونی چرا ؟
چون خدا اونها رو یادش نمی ره ، این مائیم که یادمون میره چیزهایی که الآن داریم آرزوی دیروزمون بوده که خدا بهمون داده

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شادی خود  را به هیچ چیز و هیچ کس وابسته نکن تا همیشه از آن برخوردار باشی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

باید خودت تغییر کنی تا دستاوردهات تغییر کنه و اینکه می شه تغییر کرد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

” هر چه کمتر به زندگی وابسته شویم زنده تر خواهیم بود ” . ریمان

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

انچه پدید اید نا پدید خواهد شد . خود پشت و پناه خود باش

بودا قبل از مرگ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

از همه چیز گذشتن و به همه چیز رسیدن مهم نیست . مهم از چه گذشتن و به چه رسیدن است

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اگر می خواهی خوشبخت باشی برای خوشبختی دیگران بكوش زیرا آن شادی كه ما به دیگران می دهیم به دل ما بر می گردد . “بتهوون ”

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بهتر است با زندگی کردن قیمتی بدست اوریم . نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

حكمت وزیدن باد،رقصیدن شاخه ها نیست،امتحان ریشه هاست

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

چه دیر میفهمیم زندگی همان روزهایی بود كه زود رفتنش را آرزو میكردیم….

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تولد و مرگ اجتناب ناپذیرند فاصله ی این دو را زندگی كنیم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

نزار که سفره ی دلت پیش غریبه وا بشه

این بغض نشکسته باید سهم خود خدا بشه

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سکوت کن و به هیچ چیز میندیش…

که در قلمرو دوست داشتن

اندیشه ای را مجال تاختن نیست…

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همه لرزش دست و دلم از آن بود ، که عشق پناهی گردد ، پروازی ، نه گریزگاهی گردد . (احمد شاملو)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تصمیمات کوچک را باید با مغز و تصمیمات بزرگ را با قلب باید گرفت (گابریا گارسیا مارکز)

مطالب داغ


پرشین جوک

دوستان عزیز تمام سعی ما شاد کردن دل شما کاربران عزیز حتی لحظه ای می باشد. پس به مطالب این سایت به صورت طنز نگاه کنید.