آن اندازه كه ما خود را فريب مي دهيم و گمراه مي كنيم، هيچ دشمني نمي تواند.
– محمد حجازي

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
وقتی انسان دوست واقعی دارد كه خودش هم دوست واقعی باشد.
«امرسون

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
بعضی ها ” حریم خصوصی ” برایشان مفهومی ندارد وقت رفاقت یا زندگی با آنها مثل این است که وسط چهارراه نشسته ای !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
وقتی با خدا گل یا پوچ بازی میکنی ، نترس !
تو برنده ای ، چون خدا همیشه دو دستش پُره

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آن هايي كه عميقا عشق مي ورزند، هيچ گاه پير نمي شوند. ممكن است بر اثر كهولت سن از دنيا بروند اما جوان مي ميرند
آرتور وينگ پينرو

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
بزرگترین آموزه تاریخ این است که (صبورانه واقعیت رابپذیریم وپندارهای یکدیگرراارج نهیم.)
ویل دورانت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اشو: کسی که نتواند همه را دوست بدارد نمیتواند هیچ کس را دوست بدارد!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

به یاد داشته باش كه برای موفقیت، بیش از هر چیز به اراده و تصمیم نیاز داری.
آبراهام لینكلن

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
در هر لحظه از زندگيتان اين فرصت به شما داده مي شود كه بين عشق و ترس يكي را انتخاب كنيد.
ترس به جز يك راه تنگ و باريك چيز ديگري ندارد. ترس قول مي دهد شما را به جايي كه مي خواهيد ببرد،
اما عشق به شما مي گويد بالهاي خود را بپوش و با من پرواز كن.
امانوئل كانت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

وفای بی وفایان كرده پیرم، برم یار وفاداری بگیرم، اگر یار وفاداری ندیدم، سر قبر وفاداری بمیرم
بابا طاهر

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

گل سرخ مظهر زندگی است. خارهایش نمایانگر راه تجربه اند، آزمونها و زحمتهایی که هریک از ما برای فهم زیبایی راستین باید تاب بیاوریم
مارک فیشر

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هوس بازان کسی راکه زیبا می بینند دوست دارند…
اما عاشقان کسی را که دوست دارند زیبا می بینند…..

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

حتی تصمیم درست اگر خیلی دیر گرفته شود، غلط از آب در می آید.
والتر کرایسلر

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
انسان آگاه مي داند كه زندگي پيوسته در حال تغيير است؛ زندگي يعني تغيير. تنها يك چيز هميشگي است و آن خود تغيير است.
اشو – فیلسوف هندی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
کتاب رسالت ما محبت است و زیبائیست ، تا بلبل های بوسه بر شاخ ارغوان بسرایند.
شور بختان را نیکفرجام ، بردگان را آزاد و ناامیدان را امیدوار خواسته ایم.
احمد شاملو

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هرگاه گرفتن تصميم مهمي را دشوار يافتيد بدانيد كه علتش تنها يك چيز است و آن اينكه تصور روشني از ارزشهاي خود نداريد
آنتونی رابینز

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر می خواهی پس از مرگ فراموش نشوی یا چیزی بنویس که قابل خواندن باشد یا کاری
کن که قابل نوشتن باشد
بنجامین فرانکلین

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آگر قادر نیستی خود را بالا ببری
همانند سیب باش تا با افتادنت
اندیشه ای را بالا ببری

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
درد من حصار برکه نیست
درد من زیستن با ماهیانی است
که فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده است
حمید مصدق

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اگر دیگران توانستند
نا امید نباش
تو هم میتوانی اگر توانستی
……مغرور نباش
دیگران نیز میتوانند

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
زمانی که از یک نفر تمجید و تعریف میکنید
همانند این است که گودالی عمیق جلوی پایش حفر کرده اید
فقط عاقلان در این گودال نمی افتند

آخیقار- حکیم آشوری

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار ،چه بیشتر مردم زشت کردار و نیکو گفتارند.
فیثاغورث

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
عشق عشق می آفریند
عشق زندگی میبخشد
زندگی رنج به همراه دارد
رنج دلشوره می آفریند
دلشوره جرات می بخشد
…جرات اعتماد به همراه دارد
اعتماد امید می آفریند
امید زندگی میبخشد
زندگی عشق می آفریند
عشق عشق می آفریند
مارگوت بیکل


پرشین جوک

دوستان عزیز تمام سعی ما شاد کردن دل شما کاربران عزیز حتی لحظه ای می باشد. پس به مطالب این سایت به صورت طنز نگاه کنید.