مسیر زندگی ماپراز قلاب هایی ست که وقتی اسیرطعمه اش می شویم تازه میفهمیم ماهی ها بی تقصیرند!
حسد،کینه،خشم،غرور، انزجار،انتقام،خیانت، ترس و…

**************

من اسیرکدامین طعمه خواهم شد؟
خدایا یاریم کن تا ازکنار این قلاب هابگذرم.

+++++++++++++

به انسانها التماس نکن که عین شرمندگی است اگر حاجتت برآورده شد منت است و اگر برآورده نشد ذلت

به خدا التماس که عین شجاعت است اگر حاجتت برآورده شد رحمت است و اگر برآورده نشد حکمت.

+++++++++++++

امام علی(ع) : آرام باش، توکل کن، تفکرکن، آستین ها را بالا بزن، آنگاه دستان خداوندرا می بینی زودترازتو، دست بکارشده

+++++++++++++

هنگام نیکبختی است که باید بیمناک بود ، هیچ چیز تهدید آمیز تر از سعادت نیست
موریس مترلینگ

+++++++++++++

آنکه می تواند ، انجام می دهد ، آنکه نمی تواند بهانه می آورد
جرج برنارد شاو

+++++++++++++

آدم بی مغز و پرگو چون آدم ولخرج و بی سرمایه است
پاسکال

+++++++++++++

اولین گام در راه آگاهى ، درک جهل است
بى پیماستر

+++++++++++++

بهترین وسیله دفع دشمنان ، ازدیاد دوستان است
بیسمارک

+++++++++++++

ما در جوار یکدیگر زندگی می کنبم ، پس اولین مقصود ما در زندگی این است که به یکدیگر محبت کنیم و اگر نمی توانی ، دست کم دیگران را آزار ندهیم
دالائی لاما

+++++++++++++

بیش از سخن گفتن حرفت را بسنج چنان که بیش از کاشتن تخم شخم می زنی
ژان ژاک روسو

+++++++++++++

کسانی که بیشتر میفهمند بیشتر زجر میکشند

و کسانی که کمتر میفهمند بیشتر زجر میدهند!

+++++++++++++

چگونه میتوان به تاول های کف پا گفت تمام مسیر طی شده اشتباه بوده است.؟!

+++++++++++++

مرگ از زندگی پرسید :

” این چه حکمتی است که باعث می شود تو شیرین و من تلخ جلوه کنم ؟! “

زندگی لبخندی زد و گفت :

” دروغ هایی که در من نهفته است و حقیقت هایی که تو در وجودت داری ! “

+++++++++++++

هرگز از رودی که خشک شده است به خاطر گذشته اش سپاسگذاری نمیکنند . .

مطالب داغ


پرشین جوک

دوستان عزیز تمام سعی ما شاد کردن دل شما کاربران عزیز حتی لحظه ای می باشد. پس به مطالب این سایت به صورت طنز نگاه کنید.