پس از تو،خط قرمز می گذارم

پس از هر بی تو، هرگز می گذارم،

مبادا واژه ها دستت بگیرند!

(تو) را در یک پرانتز می گذارم!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دقایقی در زندگی هستندکه دلت برای کسی آنقدر تنگ میشود که میخواهی اورا از رؤیاهایت بیرون بکشی و در دنیای واقعی بغلش کنی. «گابریل گارسیا»

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یک بوسه ی دلبرانه تقدیم تو باد
صد واژه عاشقانه تقدیم تو باد
جان و دل من به لحظه دیدارت
با عشق, خالصانه تقدیم تو باد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

زخم هایم
کاش هرگز خوب نشوند
تنها یادگار هایی که از تو برایم مانده

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

من مُرده ام .. به نسیم خاطره ای ، گاهی تکانی می خورم … همین !!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
در دل که میکنی ضعف هایت ،دردهایت را میگذاری توی سینی و تعارف می کنی که هرکدامشان را که می خواهند بردارند،تیز کنند،،تیغ کنند و بزنند به روحت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

وقتی که با تو هستم پرواز می کنم من
دل پر زند به سویت وقتی که دورم از تو
از آسمان جانم با تو فقط پریدم
بال و پرم تو هستی ، جز تو کسی ندیدم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
او شاخه گل لای کتاب اما من ؟
از ماه پلی به آفتاب اما من ؟
او سیر تکامل قشنگی دارد
اینگونه : نقاب ، قاب ، آب اما من ؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

از چهره ی افروخته شمعی داری
پیداست بنای قلع و قمعی داری
با هر کس و ناکسی نشستی جز من
زیبایی منحصر به جمعی داری .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دل را چو به عشق تو سپردم چه کنم ؟
دل دادم و اندوه تو بردم چه کنم ؟
من زنده به عشق تو ام ای دوست ولیک
از آرزوی روی تو مردم چه کنم ؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
یکصد و سی بار میزنم دخیل عشق
بعد هر چه باداباد میزنم به نیل عشق
من فرار کرده ام تا ضریح چشم تو
میدهی پناه من؟ میشوی کفیل عشق؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دل صد آینه را آزردی
باغ صد خاطره را پژمردی
از دل سنگ خیالت پیداست
زخم احساس مرا نشمردی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
در عالم عشق حقه بازی ممنوع
در محضر دل زبان درازی ممنوع
هر گونه سخن به جای عاشق جرم است
از روی هوس شبیه سازی ممنوع

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هم لاف خاطر خواهی چنگی به دل نمیزند
هم لحن عذر خواهی چنگی به دل نمیزند
تا حرفهای ما از جنس بغض و نفرت است
لبخند گاهگاهی ام چنگی به دل نمیزند

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دیگر آن مجنون سابق نیستم
آن بیابان گرد عاشق نیستم

بس کنید اصرار را، بی فایده ست
من برای عشق لایق نیستم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تمام “امن یجیب” های دلم را
گره زده ام به کلماتت
و روانه‌ی آسمان کرده ام
.
خاتون ِ خوب ِ خواب و خاطره!
من مطمئنم
خدا تو را برای دلم نگه میدارد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

این روزها

دلگــــــیر باشی

سگش شرف دارد

تا

دل ،گیـــــــر

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
کسی چــه میــداند امــروز چنــد بار فرو ریختم ..
از دیدن کسی کــه ،
تنهــا لباسش شبیــه به ” تــو ” بــود!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ای کاش گفته بودی که عاشق دیگری شده ای …

من خودم هم عاشق بودم؛ دردت را درک می کردم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

فراموش کردنت برایم مثل آب خوردن بود…
از همان آب هایی که می پرد توی گلو و سالها سرفه می کنیم…

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
این که هر بار سرت با یکی گرم باشد دلیل بر ارزش ات نیست
آنقدر بی‌ ارزشی که خیلی‌ها اندازهٔ تو هستند ….!!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مرابه ذهنت نه….! به دلت بسپار….من ازگم شدن درجاهای شلوغ میترسم ….!!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بوی پونه می دهد

خاطره تو و مار هم که از پونه..

پس چرا این قدر نیشم می زنند

لحظه هایی که نیستی
….

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

به جرم اینکه دلم آه هست و آهن نیست
کسی به جز تو در این روزگار با من نیست
خوش آمدی … بنشین … آفتاب دم کردم
که چای دغدغه ی عاشقانه ی من نیست

مطالب داغ