پسر غضنفر رتبه اول کنکور رو میاره بهش میگن چه کار کردی؟
میگه روزی 25 ساعت درس می خوندم!
میگن مگه میشه؟
میگه آره: صبح یک ساعت زود تر بیدار می شدم!!!
—————————————————————
زن تو زندگیت مثل ویروسه!!!
اگه وارد زندگیت بشه:
1. جیباتو Search می کنه!
2. پولاتو Delete می کنه!
3. خانوادتو Edit می کنه!
4. ارتباط با دوستاتو Cut می کنه!
5. دفترچه تلفن موبایلتو Scan می کنه!
6. خوشیاتو Cancel می کنه!
7. آخرش هم مخت Hang  می کنه!!!
==================================
سير تكاملي مردان از نظر زنان:

15 سالگي = بزغاله
18 سالگي = نخاله
25 سالگي = باحاله
35 سالگي = آخر حاله
45 سالگي = بي حاله
55 سالگي = تاپاله
65 سالگي = مچاله
75 سالگي = تفاله
85 سالگي = زباله
==================================
قلب پسرا مثل پارکينگي است
که هيچ وقت تابلوي ظرفيت تکميل بر در آن ديده نمي شود
و اما قلب دخترها مانند فرودگاهي است
که مدت ماندن يک هواپيما در آن بستگي به فرود هواپيماي بعدي دارد
====================================
طرف داشته با خره فوتبال بازي ميكرده.بهش ميگن چرا با خر بازي ميكني؟ ميگه همچينم خر نيست. 3 به 1 جلوئه!
====================================
قانون 39 نيوتن: “قانون بقاي عشق در پسرها”

عشق در پسرها از بين نميرود، بلكه از دختري به دختر ديگر منتقل ميشود!
=====================================


پرشین جوک

دوستان عزیز تمام سعی ما شاد کردن دل شما کاربران عزیز حتی لحظه ای می باشد. پس به مطالب این سایت به صورت طنز نگاه کنید.