راز دوستی

راز دوستی در صدر قرار دادن عشق خداوند است. راز دوستی در قسمت کردن شادی‌ها با دیگران است. راز دوستی در دوست داشتن بی‌قید و شرط دیگران است. راز دوستی در توقع نداشتن از دیگری است نسبت به دیگران آزاده رفتار کن. راز دوستی در این است که نیازهای دیگران ادامه مطلب…

محبوبیت در دل ها تنها با 8 قدم فاصله

محبوبیت در دل ها تنها با 8 قدم فاصله انسان موجودی است که برای زندگی اجتماعی آفریده شده و هنگامی که احساس کند دوست داشتنی و مورد پذیرش نیست، احساس بدبختی و تیره روزی می‌کند. واقعیتی که شامل من، تو و همه مردم دنیا می‌شود. برای ایجاد روابطی دوستانه و ادامه مطلب…