شعر , شعر زیبا , شعر جدید , شعر نو , اشعار شاعران ایرانی , اشعار ایرانی , شعر ایرانی , شعر ادبی , اشعار ادبی , شعر خارجی , سنایی, شعر سنایی , اشعار سنایی , غزل , غزل سنایی

غزل زیبا سنایی

شعر زیبا سنایی

شعر , شعر زیبا , شعر جدید , شعر نو , اشعار شاعران ایرانی , اشعار ایرانی , شعر ایرانی , شعر ادبی , اشعار ادبی , شعر خارجی , سنایی, شعر سنایی , اشعار سنایی , غزل , غزل سنایی

ابوالمجد مجدود بن آدم متخلص به سنایی شاعر و عارف بزرگ و نامدار نیمهٔ دوم سده پنجم و نیمهٔ اول سدهٔ ششم هجری است. وی در سال ۴۶۳ یا ۴۷۳ هجری قمری در غزنین دیده به جهان گشود. چنانچه ازشعر سنایی برمی‌آید او به تمام دانشهای زمان خود آگاهی و آشنایی و در برخی تبحر و استادی داشته است. وی در سال ۵۲۵ یا ۵۳۵ هجری قمری در سن ۶۲ سالگی درگذشت. (بیشتر…)