پیامک و دلنوشته غمگین دلشکسته

یادمان باشد با هم بودن دلیلی برای با هم ماندن نیست رسیدن رفتن میخواهد اما آخر همه رفتن ها رسیدن نیست یادمان باشد رفتنی میرود چه یک کاسه آب بریزیم پشت سرش ، چه هزاران قطره اشک … . . برگرد ، من نگذاشتم روی صندلی تــــــــو هیچکس بنشیند حتی ادامه مطلب…