شرورترین مرد پایتخت پس از ۹ سال فرار دستگیر شد

شرورترین مرد پایتخت پس از ۹ سال فرار دستگیر شد یک قاتل فراری در یک تعقیب و گریز پلیسی و در یک درگیری تن به تن با رئیس کلانتری دستگیر شد. محسن.ع معروف به محسن رنگی که از اراذل و اوباش به نام جنوب غرب و جنوب تهران است و ادامه مطلب…