فردا در ترکیه عیدفطر است

مردم مسلمان ترکیه فردا ۱۷ مرداد، عید فطر را جشن خواهند گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس، مردم مسلمان ترکیه فردا ۱۷ مرداد پس از ۳۰ روز روزه گرفتن عید فطر را جشن می‌گیرند. این در حالی است که در مصر نیز فردا عید فطر اعلام شده است. هنوز کشورهای دیگر ادامه مطلب…