شخصیت شناسی , روانشناسی , تست روانشناسی , شناخت شخصیت , فرزند , فرزند چندم

تست شخصیت شناسی فرزند چندم خانواده اید؟

شخصیت شناسی فرزند چندم خانواده اید؟!

شخصیت شناسی , روانشناسی , تست روانشناسی , شناخت شخصیت , فرزند , فرزند چندم

پرشین جوک – شخصیت شناسی : کانلی در کتابش با عنوان “ترتیب تولد؛ کدام خواهر و برادرها موفق می شوند و چرا” می گوید: ۷۵ درصد نابرابری درآمد بین افراد در ایالات متحده، بین خواهر و برادرها در یک خانواده مشاهده می شود. (بیشتر…)