فرو رفتن مداد ۱۰ سانتی در چشم یک دختر! (+ عکس)

دختری خوش شانس که با وجود فرو رفتن مدادی ده سانتی متری در چشمش زنده ماند. اولیویا اسمیت نام دختر دو ساله ای اهل نیو بوستن است. دختری بسیار خوش شانس که از حادثه تلخی جان سالم به در برد. وقتی الیویای کوچولو تنها ۱۹ ماه داشت مدادی از طریق ادامه مطلب…