سکوت فریبرز عرب‌ نیا شکست؛ یادداشت او برای عسل بدیعی

سکوت فریبرز عرب‌ نیا شکست؛ یادداشت او برای عسل بدیعی در این یادداشت همسر سابق عسل بدیعی، آمده است: «به این وسیله از تمام کسانی که به هر شکل و با هر وسیله و عنوان با من و پسرم در سوگ فوت نابهنگام مادرش، همراهی و همدردی نمودند تشکر صمیمانه ادامه مطلب…