سوره توبه با ترجمه ٬ سوره توبه ٬ فضیلت سوره ی توبه ٬ متن سوره توبه ٬ معنی سوره ی توبه , نام خدا در آغاز سوره توبه , قرآن , مطالب مذهبی٬

علت نیامدن « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ» در آغاز سوره توبه

نیامدن « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ» در آغاز سوره توبه

سوره توبه با ترجمه ٬ سوره توبه ٬ فضیلت سوره ی توبه ٬ متن سوره توبه ٬ معنی سوره ی توبه , نام خدا در آغاز سوره توبه , قرآن , مطالب مذهبی٬

پرشین جوک – مذهبی : درباره ی علت نیامدن « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ» در آغاز سوره توبه میان مفسران اختلاف نظر وجود دارد. (بیشتر…)