جک های خنده دار

یارو شب خواب میبینه تو بازی کامپیوتری زنشو کشته، بیدار میشه میبینه زنش کنارش خوابیده میگه: خاک تو سرم یادم رفت save کنم :-))) در یخچال رو باز کردم یه پشه در حالی که داشت فحش می‌داد ازش خارج شد 😐 سالها بود که از شکم شل و بزرگ خود ادامه مطلب…

مطالب جالب خنده دار

یارو شب خواب میبینه تو بازی کامپیوتری زنشو کشته، بیدار میشه میبینه زنش کنارش خوابیده میگه: خاک تو سرم یادم رفت save کنم :-))) در یخچال رو باز کردم یه پشه در حالی که داشت فحش می‌داد ازش خارج شد 😐 سالها بود که از شکم شل و بزرگ خود ادامه مطلب…

فقط برای خنده

گفتگوی دو دختر پای تلفن: سلام عشقم، قربونت برم. چطوری عسل؟ فدات شم… می بینمت خوشگلم… بوس بوس بوس گفتگوی دو پسر پای تلفن: بنال… بوزینه مگه نگفتی ساعت چهار میای؟ د گمشو راه بیفت دیگه کره خر بعد از قطع کردن تلفن : دخترها: واه واه واه !!! دختره ادامه مطلب…