سخنان بزرگان , جملات آموزنده , سخنان مشاهیر , جملات بزرگان , فلورانس اسکاول شین , سخنان فلورانس اسکاول شین , جملات زیبا , جملات پندآموز

سخنان بزرگان : فلورانس اسكاول شین

سخنان بزرگان : سخنان زیبا فلورانس اسكاول شین

سخنان بزرگان , جملات آموزنده , سخنان مشاهیر , جملات بزرگان , فلورانس اسکاول شین , سخنان فلورانس اسکاول شین , جملات زیبا , جملات پندآموز

سخنان یزرگان , جملات آموزنده , فلورانس اسکاول شین 

همۀ انسانهای حاضر در این سیاره خاکی ، تمایل به عشق دارند .

مشکل شما هرچه باشد ، با عشق آن را برطرف سازید .
امتحان کنید .
نیروی عشق می تواند اگر نه در کوتاه مدت ، حتماً در بلند مدت همۀ مشکلات را حل کند .
متوجه باشید که ظهور هر مشکل ، می تواند فرصتی برای تشرف به آیین عشق باشد آنهم عظیم ترین نوع عشق که عشق الهی ست . (بیشتر…)