فک و فامیله داریم جدید و خنده دار ۹۲

فک و فامیله داریم جدید و خنده دار ۹۲ بابام دو هفته س تا میرم پای کامپیوتر میاد بغلم میشینه دستمو می گیره چُرت می زنه ؟ دیشب بهش میگم این کارا واسه چیه ؟؟؟ میگه تلوزیون گفته فرزندان خود را در دنیای مجازی تنها رها نکنید ! فک و ادامه مطلب…