متن خنده دار , متن خنده دار جدید , متن خنده دار فک و فامیله ما داریم ,فک و فامیله ما داریم جدید , مطالب خنده دار , مطالب خنده دار جدید, فک و فامیله ما داریم

متن خنده دار فک و فامیله ما داریم جدید

متن خنده دار فک و فامیله ما داریم

متن خنده دار , متن خنده دار جدید , متن خنده دار فک و فامیله ما داریم ,فک و فامیله ما داریم جدید , مطالب خنده دار , مطالب خنده دار جدید, فک و فامیله ما داریم

متن خنده دار جدید , فک و فامیله ما داریم جدید , مطالبب خنده دار

تو خانواده ما اگر کسی مدت زیادی تو دسشویی بمونه و نفر بعدی رو معطل کنه این جمله هارو میشنوه!!!
عافیت باشه!!! خسته نباشی!!!
نه هنوز انگار یچی ازت مونده! فک کردم از بین رفتی!
آهااااا چشات وا شده،اصن انگار نور ازت ساطع میشه
یه کم روغن بخور راش واشه!!! بخودت صدمه نزنیo_O
میلگرد میر*یدی انقده طول کشید 0-0
بد نیس گاهی یکم بیای بیرون ی هوا بخوری دوباره بری!
تشک و لاحاف می بردی باخودت،اگه خواستی بخوابی آب تو آفتابه هس بذار بالا سرت^_^
نه خدایی فک و فامیله معطل شدس داریم؟ (بیشتر…)