قانون مردها برای خانم ها

قوانینی که خانوم ها رعایت نمیکنن! همیشه خانم ها به امر شریف «شرط و شروط تعیین کردن» مشغولن. ولی حالا وقتشه که ما مردها هم تکلیف خودمون رو روشن کنیم… خانوما توجه کنن؛ اینها قانون های ما هستن: توجه بفرمایید که همه قانون ها شماره ”۱“ هستن ۱- با شما ادامه مطلب…