پسر رهبر اخوان المسلمین در قاهره کشته شد

به نقل از خبرگزاری آناتولی، “عمار” فرزند “محمد بدیع” رهبر اخوان المسلمین در قاهره به ضرب گلوله کشته شد. خبرها حاکی از این است که جسد عمار محمد بدیع در بیمارستان نظامی غمره واقع در قاهره است. گفتنی است که وی در تظاهرات حامیان اخوان المسلمین شرکت کرده بود که ادامه مطلب…