خودکشی , روانشناسی , قتل نفس , انگیزه خودکشی , مرگ

این اختلال انگیزه خودکشی را افزایش می دهد

این اختلال انگیزه خودکشی را افزایش می دهد!!

خودکشی , روانشناسی , قتل نفس , انگیزه خودکشی , مرگ

پرشین جوک – روانشناسی : در یک مطالعه جدید نشان داده شده است که بی خوابی، کابوس ها و داشتن زمان خواب نامنظم، می تواند شاخص هایی برای افزایش انگیزه خودکشی در میان جوان ها باشد. (بیشتر…)