سوء‌ قصد قاچاقچیان مواد مخدر به بازیگر زن معروف + تصاویر

سوء‌ قصد قاچاقچیان مواد مخدر به بازیگر زن معروف + تصاویر سوءقصد مشکوک قاچاقچیان سرصحنه فصل فراموشی فریبا، حادثه ساز شد که خوشبختانه تلفات جانی جدی در پی نداشت. گروه فیلمبرداری فصل فراموشی فریبا به دلیل ضرورت فیلمنامه و ایجاد فضای مستند در فیلم نیاز به فیلمبرداری غیر محسوس در ادامه مطلب…