پنج نکته ای که قطعا از دونستن آنها لذت خواهید برد

پنج نکته ای که قطعا از دونستن آنها لذت خواهید برد ۱-در سال ۱۹۹۵ موزه لوور پاریس مسابقه ای ترتیب داد تا به شبیه ترین لبخند به لبخند ژوکوند چهل هزار دلار جایزه بدهد. اما از میان هفت هزار و دویست دختر جوان جایزه نصیب هیچ کس نشد. ۲-رسم دست ادامه مطلب…