نگاهی به کارنامه‌ بازیگری نگار جواهریان + تصاویر

نگاهی به کارنامه‌ بازیگری نگار جواهریان + تصاویر شاید بعضی از تماشاگرانِ پیگیر تلویزیون اولین بار نگار جواهریان را با سریال«این راهش نیست» به‌یاد بیاورند، قصه‌ی سریال را حمید نعمت‌الله و‌هادی مقدم دوست نوشته بودند و اشکان خطیبی بازیگر دیگر سریال بود، ولی نه خودِ سریال و نه نقشِ نگار جواهریان طوری نبود که در‌یاد‌ها ادامه مطلب…