اتفاقاتی که بعد از فروش کاپشن احمدی نژاد افتاد

  سال گذشته در جریان یک نشست خبری خبرنگار فارسی زبان شبکه cbc از محمود احمدی نژاد خواست تا کاپشن معروفش را به او دهد و اشاره کرد که سال قبل تر هم این تفاضا را مطرح کرده و درخواستش اجابت نشده است. این خبرنگار اطلاع نداشت که کاپشن معروف احمدی نژاد ادامه مطلب…